'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

HOME

Armoede is nog steeds voor een groot aantal mensen dagelijkse realiteit.
Acht tot vijftien procent van de Friese bevolking leeft op of onder het sociaal minimum.
Van oudsher zetten kerken zich in voor de bestrijding of preventie van armoede, ook in Fryslân.
Het Platform De Arme Kant van Fryslân is een provinciaal platform,
waar kerken zich gezamenlijk inzetten voor de aanpak van de armoede in Fryslân.

> Wat is doelstelling van Arme Kant van Fryslân en wat doet Arme Kant van Fryslân?

> Vacature: Mee Denkers


Een gebed – verarming in Nederland

O God, geef ons de moed
in verzet te komen
wanneer mensen bekneld raken
en de samenleving aangetast wordt
door wat niet te rechtvaardigen is;
help ons vol te houden
dat armoede onrecht is
en dat wij allen verarmen
als mensen onder ons tekort komen;
breng ons te binnen
dat gerechtigheid een prijs heeft
en dat van ons gevraagd wordt
die prijs ook te betalen.

(Bron: Dienstboek)