'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

HOME

Armoede is nog steeds voor een groot aantal mensen dagelijkse realiteit.
Acht tot vijftien procent van de Friese bevolking leeft op of onder het sociaal minimum.
Van oudsher zetten kerken zich in voor de bestrijding of preventie van armoede, ook in Fryslân.
Het Platform De Arme Kant van Fryslân is een provinciaal platform,
waar kerken zich gezamenlijk inzetten voor de aanpak van de armoede in Fryslân.

> Wat is doelstelling van Arme Kant van Fryslân en wat doet Arme Kant van Fryslân?

> Vacature: Mee Denkers

 

‘Geef mij gemoedsrust
om te aanvaarden
wat ik niet veranderen kan,
moed
om te veranderen
wat ik wel veranderen kan
en wijsheid
om tussen deze twee
steeds het onderscheid te kunnen zien’

(Friedrich C.Oetinger)