'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Brief van Arme Kant Fryslân

Als voorbereiding op de najaarsconferentie 2021 in het kader van de dag van de armoede stuurt de Arme Kant Fryslân een brief aan diaconieën, caritas-instellingen, diaconaal werkers en anderen om signalen rond armoede in het diaconaat in Fryslân te verzamelen. Ook uw inbreng is van waarde voor het werk van de Arme Kant van ...

De Woonkamer

https://youtu.be/yZrujgSUKds Deels ingerichte Woonkamer aan de Wijnhorsterstraat - film: Solidair Friesland Presentieprojecten, een initiatief van de Protestantse Kerken in Fryslân, Solidair Friesland en de Arme Kant van Fryslân In 2019 begonnen de Protestantse Classis Fryslân en Solidair Friesland - bij wijze van proef – ...

‘Diaconie in Beweging’

  vrijdag 18 oktober 2019Provinciale inspiratiebijeenkomst ‘Diaconie in Beweging’ Datum en tijd: vrijdag 18 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. Locatie: Sint Martinushuis, Harinxmakade 12 in Sneek. Gastspreker: dr. Henk Meeuws, praktisch theoloog over ‘Leren geloven in diaconaal handelen’ Henk Meeuws is theoloog van professie. ...

kinder en armoede

Het Kinderen en Armoedespel

Hoe maak je het thema armoede bespreekbaar onder kinderen en daarmee ook hun ouders en omgeving? En hoe zorg je ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen? Solidair Friesland zet daarvoor het Kinderen en Armoedespel in en helpt scholen, kerken, wijkcentra en gemeenten om gezamenlijk armoede onder kinderen te signaleren en te ...