'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Dag van de armoede 15 oktober 2022

Programma dag van de Armoede

Programma dag van de Armoede onder leiding van Nynke Andringa 9.30 uur ontvangst met koffie en thee 10.00 – 12.30 uur: een gesprek, luisteren en kennis delen met: Wethouder Marja van der Meer (gemeente Waadhoeke): onder andere, financiën, werk en inkomen en participatie in portefeuille Wat is er aan de hand en hoe pakt de ...

Vooraankondiging:

Zaterdag 15 oktober a.s. van 10.00 tot 14.00 uur in Franeker: Inspiratie- en informatiebijeenkomst aanpak armoede. Georganiseerd door de Arme Kant van Fryslân, de IDO’s (Interkerkelijke Diaconale Overleg) van de Waadhoeke en Harlingen en De Skûle. Meer informatie op www.armekantfryslan.nl in de volgende Digitale Zeven Dagen van ...

We maken ons grote zorgen.

De energieprijzen stijgen onrustbarend. Heel veel mensen, misschien wel 40%, kunnen de rekening voor gas en elektra straks niet meer betalen. De hardste klappen vallen bij diegenen die al problemen hadden om rond te komen. Maar het probleem wordt alleen maar groter. Ook de middeninkomens kunnen het niet meer bolwerken. Te weinig ...

Armoede

In Nederland hoort iedereen te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Hierop rust een plicht van de overheid. In de wet gaat het om het belang dat iedere burger zelfstandig in zijn bestaan kan voorzien en niet onnodig afhankelijk wordt. Het systeem werkt echter al lang niet meer. De ene bezuiniging was nog niet ...