'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Basisinkomen

Motto Artikel 25 van de ‘Universele Rechten van de mens’: Een ieder heeft recht op een levensstandaard voor de gezondheid en welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen: voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, evenals het recht op voorzieningen in geval van ...

Aan de slag met ACTIVERENDE ARMOEDE AANPAK (A3)

Begin 2018 zijn twee A3-werkers aangesteld voor diaconaal opbouwwerk. Robert Colijn voor de regio's Noordoost Fryslân en Leeuwarden e.o. en Elvera Jansen voor de regio's De Fryske Marren en Heerenveen/Stellingwerven. Armoede - een hardnekkig probleem voor de mienskip Armoede in Fryslân..... Het bestaat. Elk jaar verschijnen ...

Open brief van de Arme Kant van Fryslân

Aan de samenstellers van het regeerakkoord Aan de leden van het Kabinet Aan de fractievoorzitters van de Politieke Partijen Februari 2018 Het gaat goed met de economie van ons land.
Er is door politieke partijen en de minister-president beloofd dat iedereen er op vooruit zal gaan in 2018. De Arme Kant van Fryslân richt ...

Brief aan de leden van de gemeenteraden in Fryslân

Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. Net als slavernij en apartheid is armoede niet natuurlijk. Het is door mensen veroorzaakt en kan worden overwonnen en uitgeroeid door de daden van mensen. Nelson Mandela   Aan de leden van de gemeenteraden in ...