'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Aankondiging

Beste bezoeker, Tot onze grote spijt gaat het symposium De meeste mensen deugen (toch?) niet door. Er was helaas onvoldoende aanmelding. Een verzoek aan u: wilt u met ons meedenken? De Arme Kant van Fryslân zal zich bezinnen op een eventuele nieuwe poging voor het symposium in voorjaar 2022. Daarnaast bestaat het plan om in 2022 ...

GAAT NIET DOOR – 16 oktober: symposium ‘De meeste mensen deugen (toch?)’

De Arme Kant van Fryslân en Kleurrijk Fryslân  nodigen u uit voor het symposium: 'De meeste mensen deugen (toch?)' op zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. Het gelijknamige boek van Rutger Bregman stelt ons de vraag naar onze eigen visie op de mens: deugen mensen? Hoe kun je vanuit verschillende religies en ...

Brief van Arme Kant Fryslân

Als voorbereiding op de najaarsconferentie 2021 in het kader van de dag van de armoede stuurt de Arme Kant Fryslân een brief aan diaconieën, caritas-instellingen, diaconaal werkers en anderen om signalen rond armoede in het diaconaat in Fryslân te verzamelen. Ook uw inbreng is van waarde voor het werk van de Arme Kant van ...

‘Diaconie in Beweging’

  vrijdag 18 oktober 2019Provinciale inspiratiebijeenkomst ‘Diaconie in Beweging’ Datum en tijd: vrijdag 18 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. Locatie: Sint Martinushuis, Harinxmakade 12 in Sneek. Gastspreker: dr. Henk Meeuws, praktisch theoloog over ‘Leren geloven in diaconaal handelen’ Henk Meeuws is theoloog van professie. ...