'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Dag van de armoede 15 oktober 2022

Programma dag van de Armoede onder leiding van Nynke Andringa

9.30 uur ontvangst met koffie en thee

10.00 – 12.30 uur: een gesprek, luisteren en kennis delen met:

 • Wethouder Marja van der Meer (gemeente Waadhoeke): onder andere, financiën, werk en inkomen en participatie in portefeuille
 • Wat is er aan de hand en hoe pakt de gemeente het aan
 • Marjon Vellinga, missionair werker Leger des Heils Harlingen
  Over lokale aanpak armoede en wat is de rol van de kerken daarbij en wat goede voorbeelden

11.00 uur: pauze

 • Laura v. Twillert ervaringsdeskundige over onder andere
  Wat gebeurt er als je niet rond kan komen, hoe blijf je staande? Waar loop je tegen en wat kunnen wij daaraan bijdragen?
 • Silvia Stavleu, opbouwwerker van De Skûle Welzijn
  Over ervaringen met en kansen voor meer samenwerking.

12.30 uur lunch

13.00 uur Inspiratie markt en tijd voor ontmoeten

 • Een informatiemarkt met zo veel mogelijk burgerinitiatieven en organisaties die:
- werken aan de aanpak van armoede
- werken aan preventie van armoede 
- werken aan bewustwording t.a.v. armoede

14.00 uur einde

 • De bijeenkomst wordt muzikaal omlijst door Dick Postma

 

>> U kunt zich aan melden door een mail te sturen naar info@armekantfryslan.nl

 

>> Klik hier om de uitnodiging te downloaden