'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

De Woonkamer

https://youtu.be/yZrujgSUKds Deels ingerichte Woonkamer aan de Wijnhorsterstraat - film: Solidair Friesland Presentieprojecten, een initiatief van de Protestantse Kerken in Fryslân, Solidair Friesland en de Arme Kant van Fryslân In 2019 begonnen de Protestantse Classis Fryslân en Solidair Friesland - bij wijze van proef – ...

Aan de slag met ACTIVERENDE ARMOEDE AANPAK (A3)

Begin 2018 zijn twee A3-werkers aangesteld voor diaconaal opbouwwerk. Robert Colijn voor de regio's Noordoost Fryslân en Leeuwarden e.o. en Elvera Jansen voor de regio's De Fryske Marren en Heerenveen/Stellingwerven. Armoede - een hardnekkig probleem voor de mienskip Armoede in Fryslân..... Het bestaat. Elk jaar verschijnen ...