'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Vooraankondiging:

Zaterdag 15 oktober a.s. van 10.00 tot 14.00 uur in Franeker: Inspiratie- en informatiebijeenkomst aanpak armoede. Georganiseerd door de Arme Kant van Fryslân, de IDO’s (Interkerkelijke Diaconale Overleg) van de Waadhoeke en Harlingen en De Skûle. Meer informatie op www.armekantfryslan.nl in de volgende Digitale Zeven Dagen van ...