'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Aankondiging

Beste bezoeker,

Tot onze grote spijt gaat het symposium De meeste mensen deugen (toch?) niet door.
Er was helaas onvoldoende aanmelding.
Een verzoek aan u: wilt u met ons meedenken?

De Arme Kant van Fryslân zal zich bezinnen op een eventuele nieuwe poging voor het symposium in voorjaar 2022.
Daarnaast bestaat het plan om in 2022 in 2 of 3 Friese regio’s een symposium te houden. Mogelijk is er meer belangstelling wanneer zo’n activiteit ‘dichter bij huis’ plaatsvindt. Mocht u suggesties hebben voor de inhoud of planning van een symposium dan horen wij dat graag.

U kunt deze mailen naar info@armekantfryslan.nlReacties zijn gesloten.