'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

GAAT NIET DOOR – 16 oktober: symposium ‘De meeste mensen deugen (toch?)’

De Arme Kant van Fryslân en Kleurrijk Fryslân  nodigen u uit voor het symposium:
‘De meeste mensen deugen (toch?)’ op zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

  • Het gelijknamige boek van Rutger Bregman stelt ons de vraag naar onze eigen visie op de mens: deugen mensen?
  • Hoe kun je vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen denken over de ethiek van menselijke waardigheid?
  • Hoe kunnen wij ons samen kritisch bezinnen op het handelen vanuit onze eigen geloofs- en levensbeschouwingen?
* Hoe geven wij samen blijk van deze visie bij diversiteit en armoede dichtbij?

Wat gaan we doen?

We willen leren aan elkaar en gaan deze dag op zoek naar gezamenlijke ervaringen en verbanden. In het ochtendprogramma worden we aan de hand meegenomen door twee inspirerende inleiders. In het middagprogramma gaan we met elkaar in gesprek.

Inleiders:

Ds. Liesbet Geijlvoet, voorzitter van Kleurrijk Fryslân en drs. Religiestudies.
Naima Zoundri, sociaal werker Armoede.
Dagvoorzitter is Louis Bakker.

Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in mensen en in menselijk gedrag.
Voor hen die een bijdrage willen leveren aan het elkaar beter leren verstaan en begrijpen. Zij die daarmee een positieve bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige wereld. We denken daarbij o.a. aan: diaconieën, charitas, Emmaüs, medewerkers kringloopwinkels, voedselbanken.

Wanneer?

Zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.
Waar? Kerkgebouw De Schakel, Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden.

Deelname is kosteloos en voor een lunch wordt gezorgd.

Aanmelden is noodzakelijk via info@armekantfryslan.nl.
Voor meer informatie kunt u bellen met 06 37 62 56 35.


Kleurrijk Fryslân heeft als doel om van een kleine stroom van verschillende levensbeschouwelijke groeperingen een brede en sterke stroom te maken.
Zie ook www.kleurrijkfryslan.org.

De Arme Kant van Fryslân wil een actieve aanzet geven tot preventie en aanpak van de armoedeproblematiek in de eigen omgeving.
Zie ook www.armekantfryslan.nl.Reacties zijn gesloten.