'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Dag van armoede

DAG VAN DE ARMOEDE 15 OKTOBER FRANEKER: een terugblik

Zo’n honderd mensen waren op 15 oktober op deze bijeenkomst afgekomen.Het was een dag bedoeld voor informatie, maar ook van inspiratie.De dag was georganiseerd door de IDO’s (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) van de gemeente de Waadhoeke en Harlingen en de Arme Kant van Fryslân. Het werd een dag van ontmoeting en uitwisseling ...

Dag van armoede-15 oktober 2022

Een geslaagde dag van de armoede!

Een geslaagde dag van de armoede! Met ruim 100 deelnemers en verhalen van o.m. wethouder Marja vd Meer, majoor Vellinga van het Leger des Heils en ervaringsdeskundige Laura en met mooie hulp van vele initiatieven voor armen mensen uit Waadhoeke en Harlingen. O.a een warm betoog van presentiewerker Feike Kooistra voor het idee van de ...

Dag van de armoede 15 oktober 2022

Programma dag van de Armoede

Programma dag van de Armoede onder leiding van Nynke Andringa 9.30 uur ontvangst met koffie en thee 10.00 – 12.30 uur: een gesprek, luisteren en kennis delen met: Wethouder Marja van der Meer (gemeente Waadhoeke): onder andere, financiën, werk en inkomen en participatie in portefeuille Wat is er aan de hand en hoe pakt de ...

We maken ons grote zorgen.

De energieprijzen stijgen onrustbarend. Heel veel mensen, misschien wel 40%, kunnen de rekening voor gas en elektra straks niet meer betalen. De hardste klappen vallen bij diegenen die al problemen hadden om rond te komen. Maar het probleem wordt alleen maar groter. Ook de middeninkomens kunnen het niet meer bolwerken. Te weinig ...