'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Armoede

In Nederland hoort iedereen te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Hierop rust een plicht van de overheid. In de wet gaat het om het belang dat iedere burger zelfstandig in zijn bestaan kan voorzien en niet onnodig afhankelijk wordt. Het systeem werkt echter al lang niet meer. De ene bezuiniging was nog niet ...

Bezoek van de Nationale ombudsman

Bezoek van de Nationale ombudsman

Op 9 juni jl. ontvingen we als Arme Kant van Fryslân twee bijzondere gasten. Twee leden van het team van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, hadden zichzelf bij ons uitgenodigd om van ons te horen waar wij tegenaan lopen bij ons werk aan de basis. Hun bezoek was een onderdeel van een driedaags werkbezoek aan onze ...

Energie-armoede en de Arme Kant van Fryslân

Samen met de Arme Kant van Fryslân heeft Solidair Friesland zich verdiept in de gevolgen van de stijgende energieprijzen, voor mensen aan ‘De arme kant’. Er waren al ideeën geopperd voor (alweer) een kerkelijk armoedefonds of een ‘energiebank’. Via zo’n fonds zouden mensen met gunstige contracten financiële steun kunnen ...

Presentieplekken Fryslân: PKN Kollum – gemeente Noardeast Fryslân

In Kollum groeit de Woonkamer in een aantal weken enorm. Na een stroef begin, maar dankzij onze geweldige stagiaire Therese Faber, komen er elke week rond de 10 mensen. Het is een bijzondere plek waar lotgenoten elkaar blijkbaar ontmoeten. Veel vrouwen die al langere tijd hun man zijn verloren en die hierdoor wat eenzaam zijn ...