'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Bezoek van de Nationale ombudsman

Bezoek van de Nationale ombudsman

Op 9 juni jl. ontvingen we als Arme Kant van Fryslân twee bijzondere gasten. Twee leden van het team van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, hadden zichzelf bij ons uitgenodigd om van ons te horen waar wij tegenaan lopen bij ons werk aan de basis. Hun bezoek was een onderdeel van een driedaags werkbezoek aan onze provincie. Twintig teamleden bezochten verschillende locaties en wij waren 9 juni aan de beurt. Het werd een goed gesprek. De taak van de Ombudsman is om te onderzoeken hoe het contact tussen Overheid en burgers gaat.
Wanneer je dat aan de Arme Kant van Fryslân vraagt komen van de werkers in het veld bewogen en ook heel kritische opmerkingen.

Ik noem er een paar:

  • De overheid, in ons geval meestal de gemeente, richt zich schriftelijk tot de burgers. Maar de taal en stijl van die brieven is voor veel mensen waar wij mee te maken hebben, onbegrijpelijk. Het lijkt niet mogelijk dingen in eenvoudige taal op papier te zetten. Het gevolg is vaak desastreus: brieven worden niet gelezen of niet of verkeerd begrepen en daardoor lopen mensen toeslagen mis en raken soms zelfs in de schulden.
    Vooral vanuit het project Budgetmaatjes werd hierover gerapporteerd.
  • De Overheid handelt haar mensen die afhankelijk zijn van hulp vaak uit wantrouwen. Men gaat ervan uit dat de aanvrager dus niet betrouwbaar is. De bejegening naar hulpvragers toe is vaak onvriendelijk. Het empathisch vermogen van sommige ambtenaren is niet altijd groot.

Onze veldwerkers over hun projecten, zoals:

  • Presentieprojecten: aanwezig zijn in de buurt, met woonkamers waar mensen naar binnen kunnen komen voor een kop koffie en een praatje en dan zijn daar vrijwilligers die daar naar hen luisteren. De bedoeling is om niet als hulpverlener daar te zijn maar om solidair met hen naast hen te staan. Zo komen bezoekers met elkaar in contact, helpen ze elkaar en er zijn vrijwilligers die hen wegwijs kunnen maken waar ze terecht kunnen.
  • Het spel Kinderen en Armoede, een spel dat op scholen gespeeld kan worden om leerlingen bewust te maken van de verschillen die er zijn in hoeveel geld en mogelijkheden mensen hebben.
  • Projecten als de kledingbus die door de dorpen gaat van de gemeente Súdwest Fryslân, en het Huis van Compassie in Bolsward. Dit laatste project wil niet alleen over geld gaan, maar mensen laten delen in cultuur, muziek, kunst.

Al dit werk wordt gedragen door de kerken van Fryslân. Nadrukkelijk hebben we nog eens uitgelegd dat het geen evangelisatiewerk is maar werk van de kerk voor iedereen en met iedereen die wil meewerken.
Er kwam deze middag veel aan de orde en de mensen van het team van de Ombudsman waren onder de indruk van wat ze hoorden: van de inzet van de veldwerkers en van de enorme aantallen vrijwilligers die zich hiermee bezig houden.
En nu maar hopen dat onze stem door zal klinken in de rapporten en aanbevelingen van de Ombudsman en zal worden gehoord door onze Overheden.

Idske van der Pol, lid Arme Kant van FryslânReacties zijn gesloten.