'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Brief aan de leden van de gemeenteraden in Fryslân

Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid,
het is een kwestie van rechtvaardigheid. Net als slavernij en apartheid
is armoede niet natuurlijk. Het is door mensen veroorzaakt en kan
worden overwonnen en uitgeroeid door de daden van mensen.

Nelson Mandela

 

Aan de leden van de gemeenteraden in Fryslân

Datum: 12 september 2017

Onderwerp: gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

Verzoek aan alle gemeentelijke politieke partijen in Fryslân.

De Arme Kant van Fryslân vraagt in het kader van de a.s. gemeenteraadsverkiezingen uw speciale aandacht voor het volgende.

Er is niet voor iedereen betaald werk met als gevolg dat veel mensen afhankelijk zijn of worden van een (bijstands)uitkering. Niet alleen moet men genoegen nemen met een minimaal inkomen, het heeft ook (en vooral) gevolgen voor eigenwaarde en zelfrespect. Het kan leiden tot sociale uitsluiting. Zo ontstaat er een tweedeling in onze maatschappij.
De Arme Kant van Fryslân maakt zich hier ernstig zorgen over en richt zich tot u als politieke bestuurders. Herbezinning over werk en inkomen is noodzakelijk met als doel dat onze maatschappij en onze samenleving zo ingericht worden dat er voor iedereen een welbevinden mogelijk is.

Zoals bekend wordt een deel van de schulden die gemaakt worden veroorzaakt door boetes die volgen wanneer mensen niet op tijd betalen. Mensen betalen niet omdat ze financiële problemen hebben. Boetes lossen die problemen niet op, maar vergroten ze. Wij vragen u dan ook om, binnen uw mogelijkheden, te doen wat in uw vermogen ligt om boetes te beperken.
Tevens vragen wij u om de hulp die u kunt bieden, o.a. via wijk- en gebiedsteams, niet alleen digitaal, maar ook op andere manieren onder de aandacht te brengen.
Wij dringen er bij u op aan in uw partijprogramma speciale aandacht te besteden aan bovenstaande onderwerpen.

Met vriendelijke groeten,
de Arme Kant van Fryslân
p/a Bonifatiusplein 21-A
8911 JT Leeuwarden
info@armekantfryslan.nl
telefoon: 058 2130046

De Arme Kant van Fryslân is een samenwerking van kerkgenootschappen en werkt samen met de Friese Raad van Kerken.Reacties zijn gesloten.