'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Caritas Europa luidt noodklok

caritas-europaKatholieke hulporganisaties van het Caritas-netwerk luiden de noodklok over de stijgende armoede en inkomensongelijkheid in Europa. De verregaande bezuinigingen van de afgelopen acht jaar, bedoeld om Europese lidstaten uit de crisis te helpen, hebben de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroot en sociale voorzieningen uitgehold. Ook in Nederland.

Vanuit Cordaid Nederland en het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad is gewerkt aan het Nederlandse Caritas rapport, dat eind november is verschenen. Het Nederlandse rapport geeft vijf aanbevelingen door om de sociale crisis tegen te gaan. Een versie van het Europese rapport is aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omdat Nederland dit eerste halve jaar voorzitter is van de EU.

Klik hier om meer over dit rapport te lezenReacties zijn gesloten.