'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

‘Diaconie in Beweging’

  vrijdag 18 oktober 2019Provinciale inspiratiebijeenkomst ‘Diaconie in Beweging’ Datum en tijd: vrijdag 18 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. Locatie: Sint Martinushuis, Harinxmakade 12 in Sneek. Gastspreker: dr. Henk Meeuws, praktisch theoloog over ‘Leren geloven in diaconaal handelen’ Henk Meeuws is theoloog van professie. ...

Laudato Si

Meer dan genoeg?!

Inspiratiebijeenkomst aan de hand van de encycliek en het onvoorwaardelijk basisinkomen Een avond waarin we onderzoeken op welke wijze we Laudate SI’ kunnen verbinden met het onvoorwaardelijk basisinkomen. Caroline Doelman (Solidair Friesland) gaat in op de vraag wat de essentie en boodschap van Laudato Si’ is. Jan Atze ...

Walk of peace: Mienskip in Bilgaard

Vrijdag 21 september 2018 Vanuit de Raad van Kerken Fryslân, Solidair Friesland en de Arme Kant van Fryslân georganiseerd om armoede als onrecht op de kaart te zetten. Deze keer werd de wijk Bilgaard in Leeuwarden gekozen voor de wandeling. De wandelaars werden ontvangen in het gebouw van het Leger des Heils, bij het ...

Aan de slag met ACTIVERENDE ARMOEDE AANPAK (A3)

Begin 2018 zijn twee A3-werkers aangesteld voor diaconaal opbouwwerk. Robert Colijn voor de regio's Noordoost Fryslân en Leeuwarden e.o. en Elvera Jansen voor de regio's De Fryske Marren en Heerenveen/Stellingwerven. Armoede - een hardnekkig probleem voor de mienskip Armoede in Fryslân..... Het bestaat. Elk jaar verschijnen ...