'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Open brief van de Arme Kant van Fryslân

Aan de samenstellers van het regeerakkoord Aan de leden van het Kabinet Aan de fractievoorzitters van de Politieke Partijen Februari 2018 Het gaat goed met de economie van ons land.
Er is door politieke partijen en de minister-president beloofd dat iedereen er op vooruit zal gaan in 2018. De Arme Kant van Fryslân richt ...

Brief aan de leden van de gemeenteraden in Fryslân

Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. Net als slavernij en apartheid is armoede niet natuurlijk. Het is door mensen veroorzaakt en kan worden overwonnen en uitgeroeid door de daden van mensen. Nelson Mandela   Aan de leden van de gemeenteraden in ...

Presentatie armoedeonderzoek 2016

Tijdens conferentie "Armoede en Kinderen" op 7 oktober 2016 werd armoedeonderzoek 2016 gepresenteerd. Klik hier om de pdf van het onderzoek te ...

Armoedeonderzoek: armoede én hulpverlening kerken neemt toe

De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt ...