'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Dag van armoede

DAG VAN DE ARMOEDE 15 OKTOBER FRANEKER: een terugblik

Zo’n honderd mensen waren op 15 oktober op deze bijeenkomst afgekomen.Het was een dag bedoeld voor informatie, maar ook van inspiratie.De dag was georganiseerd door de IDO’s (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) van de gemeente de Waadhoeke en Harlingen en de Arme Kant van Fryslân. Het werd een dag van ontmoeting en uitwisseling ...

Dag van armoede-15 oktober 2022

Een geslaagde dag van de armoede!

Een geslaagde dag van de armoede! Met ruim 100 deelnemers en verhalen van o.m. wethouder Marja vd Meer, majoor Vellinga van het Leger des Heils en ervaringsdeskundige Laura en met mooie hulp van vele initiatieven voor armen mensen uit Waadhoeke en Harlingen. O.a een warm betoog van presentiewerker Feike Kooistra voor het idee van de ...

We maken ons grote zorgen.

De energieprijzen stijgen onrustbarend. Heel veel mensen, misschien wel 40%, kunnen de rekening voor gas en elektra straks niet meer betalen. De hardste klappen vallen bij diegenen die al problemen hadden om rond te komen. Maar het probleem wordt alleen maar groter. Ook de middeninkomens kunnen het niet meer bolwerken. Te weinig ...

Armoede

In Nederland hoort iedereen te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Hierop rust een plicht van de overheid. In de wet gaat het om het belang dat iedere burger zelfstandig in zijn bestaan kan voorzien en niet onnodig afhankelijk wordt. Het systeem werkt echter al lang niet meer. De ene bezuiniging was nog niet ...