'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Bezoek van de Nationale ombudsman

Bezoek van de Nationale ombudsman

Op 9 juni jl. ontvingen we als Arme Kant van Fryslân twee bijzondere gasten. Twee leden van het team van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, hadden zichzelf bij ons uitgenodigd om van ons te horen waar wij tegenaan lopen bij ons werk aan de basis. Hun bezoek was een onderdeel van een driedaags werkbezoek aan onze ...

Energie-armoede en de Arme Kant van Fryslân

Samen met de Arme Kant van Fryslân heeft Solidair Friesland zich verdiept in de gevolgen van de stijgende energieprijzen, voor mensen aan ‘De arme kant’. Er waren al ideeën geopperd voor (alweer) een kerkelijk armoedefonds of een ‘energiebank’. Via zo’n fonds zouden mensen met gunstige contracten financiële steun kunnen ...

Presentieplekken Fryslân: PKN Kollum – gemeente Noardeast Fryslân

In Kollum groeit de Woonkamer in een aantal weken enorm. Na een stroef begin, maar dankzij onze geweldige stagiaire Therese Faber, komen er elke week rond de 10 mensen. Het is een bijzondere plek waar lotgenoten elkaar blijkbaar ontmoeten. Veel vrouwen die al langere tijd hun man zijn verloren en die hierdoor wat eenzaam zijn ...

Te doen gerechtigheid

Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd. Dat woord heeft ons bevrijd, elk ander ons geknecht. Geef dat ons niets weerhoudt die lange weg te gaan. Dat elk zich nu verstout uw richting in te slaan. Wier dagen Gij bezocht, wier harten Gij doorgrondt, voor wie Gij hebt gewrocht de aarde en de zon; wier toekomst is in U, Gij maakt ...