'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Vacatures

De Arme Kant van Fryslân zoekt versterking. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@armekantfryslan.nl. Zie ook onze website. Indien u deze nieuwsbrief op een ander e-mailadres wilt ontvangen, kunt u deze aangeven via de link 'wijzigen gegevens' onderaan deze ...

De Woonkamer

https://youtu.be/yZrujgSUKds Deels ingerichte Woonkamer aan de Wijnhorsterstraat - film: Solidair Friesland Presentieprojecten, een initiatief van de Protestantse Kerken in Fryslân, Solidair Friesland en de Arme Kant van Fryslân In 2019 begonnen de Protestantse Classis Fryslân en Solidair Friesland - bij wijze van proef – ...

kinder en armoede

Het Kinderen en Armoedespel

Hoe maak je het thema armoede bespreekbaar onder kinderen en daarmee ook hun ouders en omgeving? En hoe zorg je ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen? Solidair Friesland zet daarvoor het Kinderen en Armoedespel in en helpt scholen, kerken, wijkcentra en gemeenten om gezamenlijk armoede onder kinderen te signaleren en te ...

Basisinkomen

Motto Artikel 25 van de ‘Universele Rechten van de mens’: Een ieder heeft recht op een levensstandaard voor de gezondheid en welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen: voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, evenals het recht op voorzieningen in geval van ...