'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Conferentie Armoede en kinderen

Dag van armoede

(Klik hier om de flyer te downloaden)

Vrijdag 7 oktober 2016 : conferentie ‘Armoede en kinderen’
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Plaats: Kerkgebouw ‘De Fontein’, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden
Voor wie: leden van kerkgenootschappen en belangstellenden die betrokken (willen) zijn bij de armoedeproblematiek in de eigen omgeving.

Hoe kunnen kerken en overheid elkaar vinden op het gebied van armoede en elkaars inzet zo afstemmen dat met name voor kinderen de gevolgen van armoede afnemen.
Met inleidingen en workshops zullen diverse aspecten aan de orde komen.

Doel van de conferentie is:

 • Bevorderen van bewustwording van kerken m.b.t. armoede in hun directe leefomgeving.
 • Kerken handreikingen bieden om armoede onder kinderen actief te bestrijden.
 • Bevorderen van samenwerking van kerken met lokale samenwerkingspartners (maatschappelijk werk, gemeente, hulpverlening) en gezamenlijke aanpak van armoede.

In Fryslân loopt een op de acht kinderen de kans om op te groeien in armoede. Er is geen geld meer voor  verjaardagscadeaus of uitstapjes of vakanties, nieuwe schoenen of muziekles of sporten.

Medewerkers aan de conferentie zijn o.a. wethouder van Leeuwarden Harry van der Molen (o.a. armoedebeleid en jeugdwerkloosheid), Coby van der Kooi (medewerkster van de Kinderombudsman), ds. Karin van den Broeke (voorzitter Synode PKN), Meta Floor (medewerker Kerk in Actie binnenland met speciale aandacht voor kinderen en armoede).
In workshops worden de diverse onderwerpen verder uitgediept.

Aan deelname –  inclusief lunch – zijn geen kosten verbonden; voor wie de reiskosten een belemmering vormen om te komen, kunnen deze vergoed krijgen.

Programma 

 • 10.00 – 10.20 uur:    inloop, koffie/thee 10.00 – 10.20 uur inloop, koffie/thee, keuze workshops (ronde 1 & 2)
 • 10.20 – 10.30 uur:    opening door dagvoorzitter René Koster
 • 10.30 – 11.15 uur:    toespraak Harry van der Molen, wethouder Leeuwarden o.a. armoedebeleid en reactie door
  Coby van der Kooi, medewerkster bij De Kinderombudsman (landelijk bureau in Den Haag).
 • 11.30 – 12.30 uur eerste ronde workshops:
 1. Meta Floor, programmaleider Kerk in Actie binnenlands diaconaat.
  Wat kunnen lokale kerken doen voor kinderen in armoede? We horen inspirerende praktijkvoorbeelden over hoe je zelf acties kunt opzetten, hoe je als diaconie je rol kunt opnemen in het netwerk van organisaties, en hoe je het beleid van de lokale overheid kunt beïnvloeden. We gaan hierover met elkaar in gesprek en onderzoeken wat we in onze eigen situatie kunnen doen.
 2. Coby van der Kooi, Stichting Kinderombudsman.
  Wat is het kindpakket en waarom is het nodig en kunnen kerken een bijdrage leveren aan de introductie van het kindpakket in hun burgerlijke gemeente?
 3. Hieke Horjus, coördinator Kledingbank Bolsward.
  Hoe kun je via koffietafelgesprekken op het spoor komen welke invloed armoede heeft op het leven van de klanten en hoe kan de kledingbank daadwerkelijk helpen.
 4. Gabrielle van der Veer, Solidair Friesland.
  Een speelse manier om te ontdekken hoe armoede kinderen op de basisschool raakt. Via netwerken en een bordspel laat Gabrielle de deelnemers ervaren hoe zij armoede op het spoor komen en wat gedaan kan worden om kinderen uit hun isolement te halen.
 5. Jongerenteam Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU).
  PPresentatie met toelichting en gesprek over de activiteiten van het jongerenteam.
 • 12.30 – 13.30 uur lunchpauze en infomarkt (de lunch wordt u aangeboden)
 • 13.30 – 14.30 uur tweede ronde workshops:
 1. Ds. Karin van den Broeke, Synodevoorzitter Protestantse Kerk  i.s.m. Meta Floor.
  ‘Waarom en hoe is het voor een Protestantse gemeente vanzelfsprekend om zich in te zetten voor kinderen die met armoede te maken hebben.’
 2. Coby van der Kooi, De Kinderombudsman.
  Wat is het kindpakket en waarom is het nodig en kunnen kerken een bijdrage leveren aan de introductie van het kindpakket in hun burgerlijke gemeente?
 3. Hieke Horjus, coördinator Kledingbank in Bolsward.
  Hoe kun je via koffietafelgesprekken op het spoor komen welke invloed armoede heeft op het leven van de klanten en hoe kan de kledingbank daadwerkelijk helpen.
 4. Lysbeth Wiersma, ambtenaar van de gemeente Leeuwarden (onder voorbehoud).
  Invulling nog  niet bekend.
 5. Jongerenteam Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU).
  Presentatie met toelichting en gesprek over de activiteiten van het jongerenteam.
 • 14.30 – 15.30 uur panelgesprek: o.a. met:
  Ds. Karin van den Broeke, Synodevoorzitter Protestantse Kerk  
Coby van der Kooi, De Kinderombudsman
Lysbeth Wiersma, ambtenaar gemeente Leeuwarden (onder voorbehoud)
Hieke Horjus, kledingbank Bolsward
 • 15.30 – 16.00 uur afsluiting(declareren/uitbetalen reiskosten)

Aanmelden voor de conferentie? U kunt het onderstaande formulier invullen.

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Aantal personen

  Onderwerp

  Conferentie: ‘Armoede en kinderen’

  Je bericht

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande code over te typen.

  captcha

     Reacties zijn gesloten.