'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Contact

Samen

Voor informatie of advies kunt u contact opnemen met:

Nelly Meijer-Torenstra, secretaris, tel. 058 2157231
e-mail: info@armekantfryslan.nl

Postadres:
Bonifatiusplein 21a
8911 JT Leeuwarden

Bankrelatie:

NL 39 RABO 0308 4615 84
tnv. Arme Kant van Fryslân

Colofon:
Illustratie homepagina: Melda Wibawa