'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Een geslaagde dag van de armoede! Met ruim 100 deelnemers en verhalen van o.m. wethouder Marja vd Meer, majoor Vellinga van het Leger des Heils en ervaringsdeskundige Laura en met mooie hulp van vele initiatieven voor armen mensen uit Waadhoeke en Harlingen. O.a een warm betoog van presentiewerker Feike Kooistra voor het idee van de Warme Woonkamers door heel Fryslân!