'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

De Woonkamer

Deels ingerichte Woonkamer aan de Wijnhorsterstraat – film: Solidair Friesland

Presentieprojecten, een initiatief van de Protestantse Kerken in Fryslân, Solidair Friesland en de Arme Kant van Fryslân

In 2019 begonnen de Protestantse Classis Fryslân en Solidair Friesland – bij wijze van proef – het project ‘De Woonkamer’ aan de Canadezenlaan in de Vrijheidswijk in Leeuwarden. Een simpel concept om iets te doen tegen de toenemende sociale eenzaamheid, armoede en uitsluiting van kwetsbare groepen. Om ‘verbinding’ met buurt of dorp te maken, te herstellen of de samenwerking te versterken. De proef heeft gewerkt. Er is verbinding tot stand gebracht. Tussen mensen die dreigen te vereenzamen, tussen mensen en de buurt waarin zij leven en tussen mensen en instanties. Het plan ontstond om een aantal nieuwe ‘Woonkamers’ te starten vanuit dit concept en op basis van presentietheorie. Niet iets van bovenaf of als loket waar je alleen voor hulpvragen terecht kunt, maar van onderaf, vanuit de relatie en het vertrouwen. Vanuit contact en aandacht. Wél in nauw contact met het sociale domein en in aansluiting op het beleid van gemeenten om de hulpvragers zoveel mogelijk en in eerste instantie vanuit de sociale basis, de sociale netwerken van mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties, te ondersteunen.

Door corona kwam het plan in de koelkast. En de Woonkamer aan de Canadezenlaan moest zelfs worden gesloten omdat de huur werd opgezegd. De contacten met de mensen van de Woonkamer zijn natuurlijk wel onderhouden. En het idee is er nog steeds om – als het even kan – weer los te gaan, ook met nieuwe woonmakers.

Twee Woonkamers in Leeuwarden!

Er is inmiddels een Woonkamer op het adres Wijnhornsterstraat 190. U bent hier iedere vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie en gezelligheid. Het gaat hier om een tijdelijke locatie in Leeuwarden-Huizum. Er is ruimte voor maximaal zes personen. Nog wel gelden de coronavoorschriften.
Froukje Draaijer, sociaal-cultureel projectontwikkelaar in de buurt Huizum-West, heeft geholpen met de aankleding. Coördinator is Robert Colijn.

U bent hier van harte welkom en kent u mensen in de buurt voor wie de Woonkamer Wijnhornsterstraat iets zou kunnen zijn? Geef het dan aan hen door!

Ook is er in Leeuwarden iedere dinsdag tussen 10.00 en 11.30 uur een Woonkamer in het Jabixhûs aan de Vijverstraat 2. Ook op deze locatie bent u van harte welkom!

Wilt u meer informatie over het Woonkamerproject? Neem dan contact op met Robert Colijn: rcolijn@solidairfriesland.nl of via 06-52 54 79 26.

sponsors-logo-de-woonkamerReacties zijn gesloten.