'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Donaties

Donatie

U kunt ons ook financieel steunen!
De Arme Kant van Fryslân werkt zonder subsidie. De organisatie heeft een budget om activiteiten te organiseren, de website te onderhouden en materialen te verspreiden. De werkgroep wordt gefinancierd door de PKN diaconieën en via Solidair Friesland door de R.K. Caritas-instellingen van Fryslân. Uw bijdrage is welkom via NL44 RABO 0122 6908 77 t.n.v. Solidair Friesland o.v.v. Arme Kant Fryslân.