'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Groningen start online diaconaal platform

Groningen Diaconaal

Lokale samenwerking tussen kerken onderling is wenselijk en vaak noodzakelijk. De website www.GroningenDiaconaal.nl beidt kerken de mogelijkheid om effectief samen te werken en hun eigen leden te stimuleren zich diaconaal in te zetten. Het is echter méér dan een website, door de vele interactieve ‘tools’ kunnen we beter spreken over een ‘online diaconaal platform’.

Klik hier om meer te lezenReacties zijn gesloten.