'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Handreiking

Handreiking Arme Kant Groepen
Handreiking Voedselbanken – bezint eer ge begint
Handreiking Werken met Kanskaarten
Enquête “Wat doet uw kerk, diaconie of caritas aan bestrijding van armoede?”