'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Het Kinderen en Armoedespel

Hoe maak je het thema armoede bespreekbaar onder kinderen en daarmee ook hun ouders en omgeving? En hoe zorg je ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen? Solidair Friesland zet daarvoor het Kinderen en Armoedespel in en helpt scholen, kerken, wijkcentra en gemeenten om gezamenlijk armoede onder kinderen te signaleren en te bestrijden.

Bewustwording & actie

Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wat doet dat met hen? En hoe is het met diegenen die niet in armoede opgroeien. Zijn zij zich bewust van de verschillen?

Het Kinderen en Armoedespel laat je ervaren wat het betekent om weinig of juist veel (zak)geld te hebben. Het laat je nadenken over wat arm zijn is. Hoe dat voelt. Maar ook of jij durft te delen. Het doet een beroep op solidariteit en creativiteit om iets leuks te bedenken dat geen geld kost.

Project Kinderen en Armoede

Uit recente onderzoeken van de Kinderombudsman en het Jeugdeducatiefonds blijkt dat scholen een belangrijke rol kunnen spelen in het signaleren van armoede, maar dat de kennis vaak ontbreekt. Ook wordt aangegeven dat bij de bestrijding van armoede een geïntegreerde aanpak van onder andere scholen, gemeenten, sociale wijkteams en kerken gewenst is.

Solidair Friesland wil met het project Kinderen en Armoede een verbindende rol spelen om een geïntegreerde aanpak van armoede mogelijk te maken. Via aandacht voor armoede in de klas worden ook schooldirecties, leerkrachten en MR-leden getraind in de signalering en betrokken bij de bestrijding van de armoede. Daarnaast wil Solidair Friesland helpen met het leggen van een verbinding met gemeenten, sociale wijkteams en anderen. Door middel van bewustwording en het (beter) herkennen van signalen, kan gericht worden ingezet op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in armoede.

Meer informatie

Maak kennis met het Kinderen en Armoedespel en ontdek de mogelijkheden daarvan! Er zijn twee versies: groep 4-6 en groep 6-8. Niet alleen kinderen kunnen dit spel spelen, maar ook alle volwassenen. Of kinderen en volwassenen samen.

Het spel is verkrijgbaar bij Solidair Friesland voor € 65 of te leen voor € 10 per stuk (excl. verzendkosten).

Contactpersoon: Caroline Doelman
T: 058 2130046
E: cdoelman@solidairfriesland.nl
www.solidairfriesland.nlReacties zijn gesloten.