'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Historie Arme Kant van Fryslân

Contact

De Arme Kant-beweging is eind jaren tachtig van de vorige eeuw een initiatief geweest van de landelijke Raad van Kerken. Vooral de oproep van de secretaris hiervan (ds. Willem van der Zee): ‘Armoede is onrecht!’ was hierbij een belangrijke uitspraak. De Arme Kant van Nederland werd opgericht onder auspiciën van de landelijke Raad van Kerken. De bedoeling bij de opzet was, dat er pér provincie en pér gemeente plaatselijke groepen gevormd zouden worden. In principe allen vallend onder de betreffende raden van kerken.

Vanuit de Protestantse Kerk in Fryslân is dat gelukt in samenwerking met de Rooms Katholieke Kerk (Solidair Friesland). In september 2010 werd er een doorstart gemaakt met de vorm die wij nu kennen:
zoeken naar wat we van belang vinden m.b.t. het onderwerp ‘armoede’ en nadenken over op welke wijze de Arme Kant van Fryslân activiteiten kan ontwikkelingen en ondersteuning kan bieden aan de plaatselijke kerken m.b.t. armoede en armoedebeleid.

Arme Kant van Fryslân
Armoede is nog steeds voor een groot aantal mensen dagelijkse realiteit. Acht tot vijftien procent van de Friese bevolking leeft op of onder het sociaal minimum.
Van oudsher zetten kerken zich in voor de bestrijding of preventie van armoede.
Het Platform De Arme Kant van Fryslân is een provinciaal platform, waar kerken zich gezamenlijk inzetten voor de aanpak van de armoede in Fryslân.

Het doel van de Arme Kant van Fryslân is het bevorderen van bewustwording en actieve inzet van kerken in Fryslân t.a.v. de preventie en aanpak van de binnenlandse armoedeproblematiek en de oorzaken daarvan.