'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Geartsje_v_d_Meer-webHallo, ik ben Geartsje van der Meer en ik ben 4 e jaars deeltijdstudent aan de HBO Theologie en Levensbeschouwing van Windesheim in Zwolle. De Arme Kant van Fryslân heeft vorig jaar een onderzoeksvoorstel ingediend bij mijn opleiding. Deze handschoen heb ik opgepakt omdat ik erg geïnteresseerd ben in de positie van kerken t.a.v. sociale problemen in hun eigen streek of stad. Het afgelopen jaar heb ik mijn stage genoten bij diaconaal opbouwwerker Kees van Kordelaar die via Solidair Friesland werkt bij de RK Parochie in Bolsward e.o. en Sneek e.o.

De Arme Kant van Fryslân wil graag meer inzicht in hoe diaconieën (PKN en RK) in Friesland zich verhouden tot de armoede in hun eigen regio. Ik concentreer me voor het onderzoek op één regio en praat met diakenen en de plaatselijke caritas over hun omgang met armoede in de streek. Ik probeer ook een idee te krijgen wat armoede is in die regio en wat de gevolgen hiervan zijn. Gevolgen zowel van persoonlijke aard als voor de gemeenschap. De Arme Kant van Fryslân krijgt zodoende diepgaander zicht op wat er speelt rondom armoede en kerken zodat ze, mede op basis van dit onderzoek, haar toekomstige beleid kan bepalen.

Op zondag 2 oktober 2016 is de Provinciale Kerkendag in Harlingen. Wanneer u interesse hebt in het onderwerp plaatselijke armoede en kerken, nodig ik u uit om de workshop van de Arme Kant van Fryslân te bezoeken. Tijdens deze workshop ga ik, aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek, met u in gesprek hierover.