'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Open brief van de Arme Kant van Fryslân

Aan de samenstellers van het regeerakkoord
Aan de leden van het Kabinet
Aan de fractievoorzitters van de Politieke Partijen

Februari 2018

Het gaat goed met de economie van ons land.
Er is door politieke partijen en de minister-president beloofd dat iedereen er op vooruit zal gaan in 2018.
De Arme Kant van Fryslân richt zich op mensen met de laagste inkomens en wat wordt ons langzamerhand duidelijk?:

  • sociaal minimum van een alleenstaande: – 0,1 %
  • sociaal minimum van een (echt) paar met kinderen: 0,0%
  • deeltijdwerker met een minimum loon tussen € 1.000 en € 1.500: – € 4 per maand.

Wij vragen ons af of hierin ook is meegenomen dat de huurprijzen met 3,9% mogen stijgen
En hoe komt het met de precariobelasting waarbij een aantal gemeenten de kosten van het leidingwater (Vitens) met € 75 verhoogt?
En de gasprijs die € 60 tot € 90 per jaar omhoog gaat?
En er sprake is van een inflatie van 1,5 %?

Wij vragen ons af:

  • wanneer mensen met de laagste inkomens er inderdaad op achteruitgaan, zijn het dan wel goede besluiten geweest en hoe kan er dan gezegd worden dat in 2018 iedereen erop vooruit gaat?
  • Bent u al bezig met het treffen van maatregelen die hierin verbetering aanbrengen?

Noot: de gegevens zijn met name ontleend aan artikelen in Trouw van 2 januari 2018 en de Leeuwarder Courant van 5 januari 2018Reacties zijn gesloten.