'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Over ons

Waarom een platform De Arme Kant van Fryslân?

Acht tot vijftien procent van de Friese bevolking leeft op of onder het sociaal minimum. Van oudsher zetten kerken zich in voor de bestrijding of preventie van armoede. In de periode na de tweede wereldoorlog leek de armoede grotendeels opgelost en waren er sociale vangnetten voor de mensen die door werkeloosheid, ziekte, handicap of andere omstandigheden financieel zwak kwamen te staan. Deze periode van relatieve sociale rust was helaas van korte duur. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw diende de armoedeproblematiek zich opnieuw aan en werden de kerken opnieuw actief op dit terrein. De kerken signaleerden deze trend als eerste en  bundelden hun krachten. Landelijk leidde dit tot de oprichting van kerkelijke platforms als de Arme Kant van Fryslân. Het is een provinciaal platform, waarin de kerken zich gezamenlijk inzetten voor de aanpak van de armoede in Fryslân.

Wat is het doel van de Arme Kant van Fryslân?

Het bevorderen van bewustwording en actieve inzet van de kerken in Fryslân met betrekking tot de preventie en aanpak van de binnenlandse armoedeproblematiek en de oorzaken daarvan.

Wat doet de Arme Kant van Fryslân?

 • Stimuleren en ondersteunen van kerken bij lokale en regionale (inter-)kerkelijke initiatieven.
 • Stimuleren van kerken om actief bij te dragen aan interkerkelijke en algemene platforms en organisaties op het terrein van armoedebestrijding.
 • Organiseren van conferenties, studiebijeenkomsten enz. met name rond de Dag van Weigering van de Armoede jaarlijks in oktober.
 • Op aanvraag verzorgen van cursussen, workshops over armoedesignalering, budgetbegeleiding enz..
 • Op aanvraag verzorgen van lezingen en spreekbeurten.
 • Nadenken over verbeteringen van de situatie waarin mensen met een zeer gering inkomen verkeren.

Wie doen mee aan het Platform De Arme Kant van Fryslân?

Aan de Arme Kant van Fryslân wordt  meegedaan door:

 1. Friese Raad van Kerken
 2. Rooms Katholieke Kerk in Fryslân
 3. Protestantse Kerk in Fryslân
 4. Solidair Friesland
 5. de Arme Kant van Drachten
 6. diverse plaatselijke kerkgenootschappen en diaconieën.