'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Overheid overschat financiële redzaamheid burgers

eigen-schuldProblematische schulden ontstaan mede doordat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Dat staat in de WRR-Verkenning ‘Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden’. Hierin formuleert de WRR aanbevelingen voor beleid dat beter aansluit op het werkelijke keuzegedrag van burgers.

Voor veel mensen zijn de regels te ingewikkeld, bovendien wordt er te weinig rekening gehouden met de psychologie van mensen. Het onbedoelde gevolg is dat schuldenaren soms gedwongen zijn nog meer schulden te maken.

Het aantal huishoudens in Nederland dat zijn schulden redelijkerwijs niet meer kan afbetalen is de laatste jaren gestegen tot ruim boven de half miljoen. De Verkenning richt zich op de rol van individuele mentale kenmerken en vermogens in deze problematiek.

Klik hier om meer te lezen

Klik hier om het WRR-rapport te downloadenReacties zijn gesloten.