'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Programma dag van de Armoede

Dag van de armoede 15 oktober 2022

Programma dag van de Armoede onder leiding van Nynke Andringa

9.30 uur ontvangst met koffie en thee

10.00 – 12.30 uur: een gesprek, luisteren en kennis delen met:

 • Wethouder Marja van der Meer (gemeente Waadhoeke): onder andere, financiën, werk en inkomen en participatie in portefeuille
 • Wat is er aan de hand en hoe pakt de gemeente het aan
 • Marjon Vellinga, missionair werker Leger des Heils Harlingen
  Over lokale aanpak armoede en wat is de rol van de kerken daarbij en wat goede voorbeelden

11.00 uur: pauze

 • Laura v. Twillert ervaringsdeskundige over onder andere
  Wat gebeurt er als je niet rond kan komen, hoe blijf je staande? Waar loop je tegen en wat kunnen wij daaraan bijdragen?
 • Silvia Stavleu, opbouwwerker van De Skûle Welzijn
  Over ervaringen met en kansen voor meer samenwerking.

12.30 uur lunch

13.00 uur Inspiratie markt en tijd voor ontmoeten

 • Een informatiemarkt met zo veel mogelijk burgerinitiatieven en organisaties die:
- werken aan de aanpak van armoede
- werken aan preventie van armoede 
- werken aan bewustwording t.a.v. armoede

14.00 uur einde

 • De bijeenkomst wordt muzikaal omlijst door Dick Postma

Programma dag van de Armoede onder leiding van Nynke Andringa

9.30 uur ontvangst met koffie en thee

10.00 – 12.30 uur: een gesprek, luisteren en kennis delen met:

 • Wethouder Marja van der Meer (gemeente Waadhoeke): onder andere, financiën, werk en inkomen en participatie in portefeuille
 • Wat is er aan de hand en hoe pakt de gemeente het aan
 • Marjon Vellinga, missionair werker Leger des Heils Harlingen
  Over lokale aanpak armoede en wat is de rol van de kerken daarbij en wat goede voorbeelden

11.00 uur: pauze

 • Laura v. Twillert ervaringsdeskundige over onder andere
  Wat gebeurt er als je niet rond kan komen, hoe blijf je staande? Waar loop je tegen en wat kunnen wij daaraan bijdragen?
 • Silvia Stavleu, opbouwwerker van De Skûle Welzijn
  Over ervaringen met en kansen voor meer samenwerking.

12.30 uur lunch

13.00 uur Inspiratie markt en tijd voor ontmoeten

 • Een informatiemarkt met zo veel mogelijk burgerinitiatieven en organisaties die:
- werken aan de aanpak van armoede
- werken aan preventie van armoede 
- werken aan bewustwording t.a.v. armoede

14.00 uur einde

 • De bijeenkomst wordt muzikaal omlijst door Dick Postma

 

>> U kunt zich aan melden door een mail te sturen naar info@armekantfryslan.nl

 

>> Klik hier om de uitnodiging te downloadenReacties zijn gesloten.