'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Regelingen Minima/Kanskaart


Handreiking

Lijst Gemeenten Friesland:1. Achtkarspelen
http://www.achtkarspelen.nl/inwoners-achtkarspelen/regelingen-voor-minima_45245/
http://www.kollumerland.nl/home/digitaal-loket_3615/klantvraag/inkomsten-uitgaven-en-schulden_571.html2. Ameland: 
http://www.leeuwarden.nl/situatie/hulp-bij-rondkomen3. Het Bildt: 
http://www.sozawe-nw-fryslan.nl/4. Dantumadeel: 
http://www.dantumadiel.eu/internet/werk-inkomen-en-zorg_3601

/

5. Dongeradeel
: http://www.dongeradeel.nl/zorg-welzijn-onderwijs/werk-inkomen_3223/6. Ferwerderadeel

7. Franekeradeel: 
http://www.sozawe-nw-fryslan.nl/

8. De Friese Meren: 
http://www.defryskemarren.nl/inwoners/inwonersloket_41741/

9. Harlingen
: http://www.sozawe-nw-fryslan.nl/

10. Heerenveen: 
https://www.heerenveen.nl/werk-en-inkomen.html

11. Kollumerland en Nieuwkruisland: 
http://www.kollumerland.nl/home/digitaal-loket_3615/klantvraag/inkomsten-uitgaven-en-schulden_571.html12. Leeuwarden: 
http://www.leeuwarden.nl/nl/inkomensondersteuning/minimaregelingen

13. Littenseradeel
: http://www.littenseradiel.nl/internet/loket-werk-en-inkomen_42155

/

14. Menaldumadeel
: http://www.sozawe-nw-fryslan.nl/15. Ooststellingwerf: 
http://www.ooststellingwerf.nl/werken/uitkeringen-en-toeslagen_3441

/

16. Opsterland
: http://www.opsterland.nl/Wonen_en_leven/Werk_en_Inkomen17. Schiermonnikoog
: http://www.schiermonnikoog.nl/digitaal-loket/snel-regelen_3177/klantvraag/inkomsten-uitgaven-en-schulden_583.html18. Smallingerland: 
http://www.smallingerland.nl/Int/Menu-Uitvoering/Welzijn-en-zorg/Welzijn-en-zorg-Bijstand.html

19. Súdwest-Fryslân: 
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/werk-en-inkomen_4420120. Terschelling: 
http://www.sozawe-nw-fryslan.nl/

21. Tietjerksteradeel: 
http://www.tytsjerksteradiel.nl/werk-en-inkomen22. Vlieland: 
http://www.sozawe-nw-fryslan.nl/23. Weststellingwerf: 
http://www.weststellingwerf.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=1003

Met dank aan de FSU 
http://www.fsufriesland.nl/index.php?id=links-per-gemeente