'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Sociale Alliantie benadert programmacommissies

verkiezingenDe Sociale Alliantie, het samenwerkingsverband tegen armoede in Nederland waaraan ook de kerken meedoen, heeft een brief gestuurd aan de programmacommissies van de politieke partijen met vijf speerpunten voor een goed beleid rond armoede en sociale uitsluiting.

In het document worden problemen beschreven en oplossingen aangedragen. De vijf speerpunten waar de Sociale Alliantie aandacht voor vraagt zijn:

Knelpunten in participatiewet aanpakken
Verhoging van het te laag gemaakte sociaal minimum
Toegankelijke en betaalbare zorg
Sociale woningbouw
Het aanpakken van problematische schulden

Klik hier om dit document te downloadenReacties zijn gesloten.