'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Open brief van de Arme Kant van Fryslân

Aan de samenstellers van het regeerakkoord Aan de leden van het Kabinet Aan de fractievoorzitters van de Politieke Partijen Februari 2018 Het gaat goed met de economie van ons land.
Er is door politieke partijen en de minister-president beloofd dat iedereen er op vooruit zal gaan in 2018. De Arme Kant van Fryslân richt ...