'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Dag van armoede

DAG VAN DE ARMOEDE 15 OKTOBER FRANEKER: een terugblik

Zo’n honderd mensen waren op 15 oktober op deze bijeenkomst afgekomen.Het was een dag bedoeld voor informatie, maar ook van inspiratie.De dag was georganiseerd door de IDO’s (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) van de gemeente de Waadhoeke en Harlingen en de Arme Kant van Fryslân. Het werd een dag van ontmoeting en uitwisseling ...