'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Energie-armoede en de Arme Kant van Fryslân

Samen met de Arme Kant van Fryslân heeft Solidair Friesland zich verdiept in de gevolgen van de stijgende energieprijzen, voor mensen aan ‘De arme kant’. Er waren al ideeën geopperd voor (alweer) een kerkelijk armoedefonds of een ‘energiebank’. Via zo’n fonds zouden mensen met gunstige contracten financiële steun kunnen ...