'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

jaarveralag-2015

Mooie startbijeenkomst van het Knooppunt Kerken en Armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede trad voor het eerst naar buiten op 22 januari 2016. Maar in de tweede helft van 2015 was er al veel werk verzet. Wie benieuwd is naar de werkzaamheden in dat jaar, kan het Jaarverslag 2015 lezen. Klik hier om het jaarverslag te ...

Hub Vossen

Op straat is het leven van alledag te ontdekken!

Column Hub Vossen, mei 2016 Misschien kent u ze nog wel, de zeven werken van barmhartigheid. Voor de zekerheid noem ik ze nog maar even op: hongerigen spijzen, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en tot slot de doden begraven. Dit jaar staan ze in de katholieke kerk op ...