'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Basisinkomen

Motto Artikel 25 van de ‘Universele Rechten van de mens’: Een ieder heeft recht op een levensstandaard voor de gezondheid en welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen: voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, evenals het recht op voorzieningen in geval van ...