'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Energie-armoede en de Arme Kant van Fryslân

Samen met de Arme Kant van Fryslân heeft Solidair Friesland zich verdiept in de gevolgen van de stijgende energieprijzen, voor mensen aan ‘De arme kant’. Er waren al ideeën geopperd voor (alweer) een kerkelijk armoedefonds of een ‘energiebank’. Via zo’n fonds zouden mensen met gunstige contracten financiële steun kunnen ...

De Woonkamer

https://youtu.be/yZrujgSUKds Deels ingerichte Woonkamer aan de Wijnhorsterstraat - film: Solidair Friesland Presentieprojecten, een initiatief van de Protestantse Kerken in Fryslân, Solidair Friesland en de Arme Kant van Fryslân In 2019 begonnen de Protestantse Classis Fryslân en Solidair Friesland - bij wijze van proef – ...

Aan de slag met ACTIVERENDE ARMOEDE AANPAK (A3)

Begin 2018 zijn twee A3-werkers aangesteld voor diaconaal opbouwwerk. Robert Colijn voor de regio's Noordoost Fryslân en Leeuwarden e.o. en Elvera Jansen voor de regio's De Fryske Marren en Heerenveen/Stellingwerven. Armoede - een hardnekkig probleem voor de mienskip Armoede in Fryslân..... Het bestaat. Elk jaar verschijnen ...