'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Walk of peace: Mienskip in Bilgaard

Vrijdag 21 september 2018 Vanuit de Raad van Kerken Fryslân, Solidair Friesland en de Arme Kant van Fryslân georganiseerd om armoede als onrecht op de kaart te zetten. Deze keer werd de wijk Bilgaard in Leeuwarden gekozen voor de wandeling. De wandelaars werden ontvangen in het gebouw van het Leger des Heils, bij het ...