'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Vakantiegeld Samen Delen, Apeldoorn

Drukwerk

In mei krijgen veel mensen vakantiegeld. Mensen met een hoog inkomen ontvangen aanmerkelijk meer vakantiegeld dan mensen met een laag inkomen. Dat betekent dat mensen die toch al moeilijk rondkomen niet op vakantie kunnen van dat kleine beetje vakantiegeld. Kunt u zich voorstellen dat u niet op vakantie kunt of een dagje uit met de (klein)kinderen?

Bewustwording èn solidariteit
De kerken in Apeldoorn organiseren elk jaar de actie ‘Vakantiegeld Samen Delen’. Alle kerken in een drietal delen van Apeldoorn doen mee aan de actie. De bedoeling ervan is tweeledig:

  • Bewustwording van de grote en steeds verder toenemende verschillen die er in onze samenleving zijn.
  • Actieve solidariteit. Diegenen die veel ontvangen, worden uitgenodigd om te delen met mensen die weinig of niets hebben. Voor velen een mooie gelegenheid om iets voor een medemens in de directe omgeving te doen.

Voorwaarden
Om een aanvraag te kunnen doen om vakantiegeld te ontvangen, moeten mensen een jaar of langer een inkomen of uitkering tot maximaal 120% boven het geldende sociale minimum­ inkomen ontvangen en wonen in Apeldoorn De Maten, Apeldoorn Zuid of in Ugchelen. De aanvragers moeten een kopie van hun maandelijkse inkomsten/uitkering en jaaropgave bijsluiten.

Om in aanmerking te komen maakt het niet uit of de aanvrager wel of niet tot een kerkgemeenschap behoort. Bij het verdelen van het geld hanteert de werkgroep een maximum bedrag per gezin/alleenstaande.

Afspraken met de gemeente
Over de actie Vakantiegeld Samen Delen is afstemming met de gemeente Apeldoorn. Dat is nodig om er voor te zorgen dat mensen die vakantiegeld ontvangen niet in de problemen komen wanneer zij een uitkering ontvangen of in schuldsanering zitten. Voor mensen in schuldsanering zoeken we naar een gift in natura, omdat zij geen geld mogen ontvangen.

Met de gegevens van gevers én ontvangers gaat de werkgroep die de actie uitvoert natuurlijk strikt vertrouwelijk om.

De Maten, Zuid en Ugchelen
In de wijk ‘De Maten’ kwamen in 2014 bijna zeventig aanvragen binnen om te mogen delen in vakantiegeld – ruim 20 aanvragen meer dan het jaar ervoor. Dat gaat om bijna 170 mensen (waarvan de helft kinderen). Er spreekt een groot vertrouwen uit in deze actie. In Apeldoorn Zuid ging het om  50 adressen waar ruimhartig het gedeelde vakantiegeld naartoe kon gaan. 20 alleengaanden, 5 echtparen en 25 gezinnen met een of meerdere kinderen konden daar worden verrast. Totaal heeft de werkgroep die de actie organiseert 120 personen, waarvan 54 kinderen een enorme verrassing bezorgd. Ook de gevers zijn vol vertrouwen: er werd een bedrag van maar liefst € 21.658 gegeven in De Maten en € 17.300 in Apeldoorn Zuid. De bedragen worden helemaal uitgedeeld. Er blijft niets over.

Bron: Knooppunt Kerken en ArmoedeReacties zijn gesloten.