'Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid. '

Nelson Mandela

Wilt u mee doen?

U kunt zelf meedoen!
Ook u kunt zich sterk maken voor de bestrijding van armoede in uw eigen plaats of regio.
U kunt in uw woonplaats of regio een Arme Kant-groep opzetten aan de hand van deze handreiking stappenplan Arme Kant-groepen. (LINK). De eerste stap is om de situatie in uw woonplaats te verkennen. Wie heeft informatie? Wie doet er iets aan? Zoek daar contact mee en sluit een bondgenootschap. Kerken kunnen veel, maar niet alles. Dat hoeft ook niet. Door samen te werken komt u verder en zijn de mensen in armoede het beste en het snelste geholpen.
U kunt Kanskaart-acties opzetten. Daarvoor hebben we draaiboeken en trainingen.
U kunt een werkgroep Kinderen en Armoede opzetten.
U kunt aansluiten bij Budgetmaatje Fryslân.
Bij wat u doet kunt u advies of ondersteuning vragen van de Arme Kant van Fryslân.

 

mahatma-gandhi-a-legacy-of-peaceHet geloof van het spinnewiel
Een verhaal van Mahatma Gandhi uit ‘Texte zum nachdenken’

De moslim telt de paarlen van zijn tasbish* en de christen die van zijn rozenkrans. Toch zijn allebei ontrouw aan hun geloof als hun tasbish of hun rozenkrans hen afhouden iemand hulp te bieden die door een slangenbeet op de grond ligt.
Alleen kennis van de Vedas (de oudste, heilige geschriften van het Hindoeïsme) maakt brahmanen niet tot geestelijke leiders. Een brahman die het geloof van onze tijd heeft begrepen, zal het zich bezighouden met de studie van de heilige boeken als tweederangs beschouwen. Hij zal eerder het geloof van het spinnenwiel uitdragen. Hij zal de honger van miljoenen van zijn landgenoten willen verzachten en pas daarna zich verdiepen in de heilige boeken.

tasbish = gebedskrans van de Mohammedanen.